Конкурси

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

ТАНЦЪТ НА ЦВЕТЯТА

Зимата вече отмина и пролетта дойде- носеща  много настроение, мечти и желание да творим. Нека споделим това настроение с пролетен бал, в който главни герои са цветята.

Конкурсът има за цел да провокира  творческия потенциал на децата и да предостави възможност за изява и развитие на техния талант, насърчавайки творческите им способности и фантазия.

Организация и провеждане на конкурса.

Конкурсът се организира от Учебен център Зита, в гр. София, и е с национален характер.

Срок за представяне на творбите : до 31.05.2021г.

Обявяване на резултатите: до 20.06.2021 г.

Конкурсът е в една категория: рисунка.

Темата- „Танцът на цветята“ е свободна и креативна. Децата имат възможност да импровизират и да създават пролетни пейзажи и натюрморти с цветя или свободни изображения и композиции в пролетна хармония.

Възрастови категории:

Първа възрастова група – от 7 до 10 години;

Втора възрастова група – от 11 до 14 години;

Трета възрастова група – от 15 до 18 години;

Техники: – Рисунките да са изпълнени с техника по изобр – акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш и др.

Формат на рисунките: 35/50 см.

Условие за участие:  Всеки автор може да участва само с една творба. Всяка творба на гърба да съдържа следната информация: име на произведението; трите имена и възраст на участника; читалище, училище, извънучилищно звено – ЦПЛР, школа, клуб и др., клас и населено място;  адрес, телефон и e-mail за връзка;  име на ръководителя /ако има такъв/;

Оценяване: Творбите се оценяват от компетентно жури по следните критерии: композиция, оригиналност, техническо изпълнение.

Адрес за изпращане на творбите: с Български пощи или с куриер на адрес: гр. София, бул. „Проф. Д-р Петър Дертлиев“ № 42, БЦ „Грийн център“, оф. 55; Тел. за контакт: 0898/27 12 34, 02/9276379;

 Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба.

ОТМИНАЛИ КОНКУРСИ:

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА:

ЗИМНО ВЪЛШЕБСТВО

Конкурсът ще се проведе в следните категории:

 • Деца от 7 до 11 год.
 • Деца от 12 до 16 год.

Можете да изпращате вашите разкази, приказки и есета на адрес:

гр. София, бул.“Проф. д-р Петър Дертлиев“ № 42, ет.2, оф. 55;

Творбите трябва да бъдат с обем до пет страници. Ще се приемат и ръкописи, но четливо написани.

Конкурсът е анонимен. В отделен малък плик трябва да се постави името на участника, неговата възраст и телефон за обратна връзка.

Срок на участие: до 28 февруари 2021 год.

Победителите ще бъдат обявени на 8 март 2021 год. в нашия сайт.

За най-добрите творби ще има и награди!

Резултати от конкурса

Кристиян Иванов Стоянчев- 7 г., гр. Бургас, НБУ „Михаил Лъкатник“;

Дойде и дългоочакваният момент. Благодарим на всички участници за огромния интерес и прекрасните разкази и приказки, които ни изпратиха. Творбите бяха оценявани по различни критерии: оригиналност на идеята, пълнота в разгръщането на фабулата и правопис.

Наградени в категория 7-11 години:

1-во място:

 • Николай Хаджистойчев – 11 г., гр. Сливен

2-ро място:

 • Екатерина Байракова- 8 г., гр. Велинград
 • Цветелина Мирчева- 11 г., с. Сотиря
 • Радослав Карауланов- 9 г., гр. Варна

3-то място:

 • Емили Бохосян – 10 г., гр. Русе
 • Елица Христова- 11 г., гр. Разград

Наградени в категория 12-16 години:

1-во място:

 • Божидара Пеева- 13 г., гр. Разград
 • Даниел Петров- 15 г., гр. Разград

2-ро място:

 • Даниел Ненчев-13 г.

3-то място:

 • Кристиян Александров-15 г., гр. Кърджали
 • Александра Атанасова-16 г., гр. Кърджали

Поощрителни награди:

 • Мария Семова-13 г., с.Сотиря
 • Ели Павлова-13 г., с. Сотиря
 • Божанка Стефанова-13 г., с. Сотиря
 • Божана Славкова- 16 г., гр. Бургас

Специална награда за най-млад участник се присъжда на:

 • Кристиян Стоянчев – 7 г. от гр. Бургас

На всички участници в конкурса пожелаваме много здраве и много творчески успехи!

Да бъдат все така талантливи, да обичат литературата и да не спират да пишат!

От екипа на Център Зита