Програми и цени

Нашите курсисти имат възможност да посещават учебните занятия индивидуално или в група.

Групите са до четири деца.

Това позволява на преподавателя да подходи индивидуално към всеки ученик.

Създава атмосфера на уют и спокойствие.

Залите са светли и приятни.

Учебният час за най-малките ни ученици е 40 мин., а за по-големите- е астрономичен от 60 мин. Всеки курсист има възможност да заплати предварително повече часове като така ползва отстъпка в цената.

Предварително заплатени часове, на които ученикът не е присъствал не се възстановяват като сума. Те могат да се вземат в удобно за преподавателя време.

Почасовите езикови занимания за деца 5-7 години включват много игри, мултимедийни занимания,песни рисуване, беседи, апликиране и др. Всички материали се подсигуряват от школата.

Всяко дете посещаващо занимания трябва да си носи надписано шише с вода, сухи и мокри кърпички.

В школата ни се взимат следните противоепидемични мерки:

  • Помещенията се проветляват и дезинфекцират след всяко проведено занимание.
  • Нашите преподаватели носят шлемове по време на урок.
  • Родители не е допускат в залите. Те могат да изчакат децата си в фоайето на сградата, задължително носейки маски.
  • Школата ни е готова за преминаване към дистанционна форма на преподаване в случай на въвеждане на нови крайни ограничителни мерки.

Деца с кашлица, хрема или температура не се допускат !

Предмет1 уч. час
за индиви-
дуален урок
1 уч. час
в група при посещаване на
1 предмет
1 уч. час при посецение на 2 предмета в група
Български език и литература25 лв.17 лв./1 час15 лв./1 час
Математика25 лв.17 лв./1 час15 лв./1 час
Химия25 лв.17 лв./1 час15 лв./1 час
WEB технологии25 лв.17 лв./1 час15 лв./1 час
История25 лв.17 лв./1 час15 лв./1 час
Английски език25 лв.17 лв./1 час15 лв./1 час
Френски език25 лв.17 лв./1 час15 лв./1 час
ПредметДва учебни часа
за индиви-
дуален урок
Два учебни часа в група
Занимания по английски език
за деца 5-7 год. /1 уч. час = 40 мин./
25 лв.
20 лв.
Занимания по английски език
за деца 1-4 клас /1 час = 60 мин./
25 лв.20 лв.
Занимания по френски език
за деца 5-7 год. /1 час = 40 мин./
25 лв.20 лв.
Занимания по френски език
за деца 1-4 клас /1 час = 60 мин./
25 лв.20 лв.
Предмет4 астр. часа блок
(1 ден седмично)
в група до 4 деца
3 астр. часа блок
(1 ден седмично)
в група до 4 деца
4 астр. часа
индивидуален урок
Рисуване
26 лв.

22 лв.
40 лв.