Програми и цени

Нашите курсисти имат възможност да посещават учебните занятия индивидуално или в група.

Групите са до четири деца.

Това позволява на преподавателя да подходи индивидуално към всеки ученик.

Създава атмосфера на уют и спокойствие.

Залите са светли и приятни.

Учебният час за най-малките ни ученици е 40 мин., а за по-големите- е астрономичен от 60 мин. Всеки курсист има възможност да заплати предварително повече часове като така ползва отстъпка в цената.

Предварително заплатени часове, на които ученикът не е присъствал не се възстановяват като сума. Те могат да се вземат в удобно за преподавателя време.

Почасовите езикови занимания за деца 5-7 години включват много игри, мултимедийни занимания,песни рисуване, беседи, апликиране и др. Всички материали се подсигуряват от школата.

Всяко дете посещаващо занимания трябва да си носи надписано шише с вода, сухи и мокри кърпички.

В школата ни се взимат следните противоепидемични мерки:

  • Помещенията се проветляват и дезинфекцират след всяко проведено занимание.
  • Нашите преподаватели носят шлемове по време на урок.
  • Родители не е допускат в залите. Те могат да изчакат децата си в фоайето на сградата, задължително носейки маски.
  • Школата ни е готова за преминаване към дистанционна форма на преподаване в случай на въвеждане на нови крайни ограничителни мерки.

Деца с кашлица, хрема или температура не се допускат !

Предмет1 уч. час
за индиви-
дуален урок
Предплате-ни
10 уч. часа за индивидуа-лен урок
Индивидуа- лен урок 1 уч. час при записани 2 предмета по избор1 уч. час
в група до 3 деца при посещаване на 1 предмет
Предплате-ни
10 уч. часа
в група до 3 деца
при посещаване на 1 предмет
1 уч. час при записани 2 предмета по избор в група до 3 деца
Български език и литература20 лв.180 лв.
(18 лв на час)
15 лв./1 час16 лв./1 час150 лв.
(15 лв на час)
13 лв./1 час
Математика20 лв.180 лв.
(18 лв на час)
15 лв./1 час16 лв./1 час150 лв.
(15 лв на час)
13 лв./1 час
Химия20 лв.180 лв.
(18 лв на час)
15 лв./1 час16 лв./1 час150 лв.
(15 лв на час)
13 лв./1 час
WEB технологии20 лв.180 лв.
(18 лв на час)
15 лв./1 час16 лв./1 час150 лв.
(15 лв на час)
13 лв./1 час
История20 лв.180 лв.
(18 лв на час)
15 лв./1 час16 лв./1 час150 лв.
(15 лв на час)
13 лв./1 час
Английски език20 лв.180 лв.
(18 лв на час)
15 лв./1 час16 лв./1 час150 лв.
(15 лв на час)
13 лв./1 час
Френски език20 лв.180 лв.
(18 лв на час)
15 лв./1 час16 лв./1 час150 лв.
(15 лв на час)
13 лв./1 час
Предмет1 уч. час в група до 3 деца2 уч. часа (блок) в група до 3 деца2 уч. часа (блок) индивидуално занимание
Почасови занимания по английски език
за деца 5-7 год. /1 уч. час = 40 мин./
15 лв.
25 лв.
36 лв.
Почасови занимания по английски език
за деца 1-4 клас /1 час = 60 мин./
15 лв.25 лв.36 лв.
Почасови занимания по френски език
за деца 5-7 год. /1 час = 40 мин./
15 лв.25 лв.36 лв.
Почасови занимания по френски език
за деца 1-4 клас /1 час = 60 мин./
15 лв.25 лв.36 лв.
Предмет4 астр. часа блок
(1 ден седмично) в група до 4 деца
3 астр. часа блок
(1 ден седмично)
в група до 4 деца
4 астр. часа
индивидуален урок
Рисуване
26 лв.

22 лв.
60 лв.