Програми и цени

Нашите курсисти имат възможност да посещават учебните занятия индивидуално или в група.

Групите са до четири деца.

Това позволява на преподавателя да подходи индивидуално към всеки ученик.

Създава атмосфера на уют и спокойствие.

Залите са светли и приятни.

Учебният час за най-малките ни ученици е 40 мин., а за по-големите- е астрономичен от 60 мин. Всеки курсист има възможност да заплати предварително повече часове като така ползва отстъпка в цената.

Предварително заплатени часове, на които ученикът не е присъствал не се възстановяват като сума. Те могат да се вземат в удобно за преподавателя време.

Почасовите езикови занимания за деца 5-7 години включват много игри, песни, рисуване, театър, беседи, апликиране и др. Всички материали се подсигуряват от школата. Желателно е децата да си носят пантофки. Храна не се предлага. Всяко дете посещаващо занимания трябва да си носи надписано шише с вода, сухи и мокри кърпички.

В школата ни се взимат следните противоепидемични мерки:

  • Помещенията се проветляват и дезинфекцират след всяко проведено занимание.
  • Нашите преподаватели носят шлемове по време на урок.
  • Родители не е допускат в залите. Те могат да изчакат децата си в фоайето на сградата, задължително носейки маски.
  • Школата ни е готова за преминаване към дистанционна форма на преподаване в случай на въвеждане на нови крайни ограничителни мерки.

Деца с кашлица, хрема или температура не се допускат !

Предмет1 астр. час
(60 мин.) индиви-
дуален урок
10 астр. часа
(по 60 мин.) индивидуа лен урок
20 астр. часа
(по 60 мин.) индивидуа лен урок
1 астр. час
(60 мин.) в група от 3 деца
10 астр. часа
(по 60 мин.) в група от 3 деца
20 астр. часа
(по 60 мин.) в група от 3 деца
Български език и литература15 лв.130 лв.
(13 лв на час)
240 лв.
(12 лв на час)
13 лв.120 лв.
(12 лв на час)
220 лв.
(11 лв на час)
Математика15 лв.130 лв.
(13 лв на час)
240 лв.
(12 лв на час)
13 лв.120 лв.
(12 лв на час)
220 лв.
(11 лв на час)
Химия15 лв.130 лв.
(13 лв на час)
240 лв.
(12 лв на час)
13 лв.120 лв.
(12 лв на час)
220 лв.
(11 лв на час)
WEB технологии15 лв.130 лв
(13 лв на час)
240 лв.
(12 лв на час)
13 лв.120 лв.
(12 лв на час)
220 лв.
(11 лв на час)
История15 лв.130 лв
(13 лв на час)
240 лв.
(12 лв на час)
13 лв.120 лв.
(12 лв на час)
220 лв.
(11 лв на час)
Английски език15 лв.130 лв
(13 лв на час)
240 лв.
(12 лв на час)
13 лв.120 лв.
(12 лв на час)
220 лв.
(11 лв на час)
Френски език15 лв.130 лв
(13 лв на час)
240 лв.
(12 лв на час)
13 лв.120 лв.
(12 лв на час)
220 лв.
(11 лв на час)
Предмет1 уч. час 2 уч. часа (блок)10 уч. часа
Почасови занимания по английски език
за деца 5-7 год. /1 час = 40 мин./
12 лв.18 лв.
(9 лв. на час)
80 лв.
(8 лв. на час)
Почасови занимания по английски език
за деца 1-4 клас /1 час = 60 мин./
15 лв.26 лв.
(13 лв. на час)
100 лв.
(10 лв. на час)
Почасови занимания по френски език
за деца 5-7 год. /1 час = 40 мин./
12 лв.18 лв.
(9 лв. на час)
80 лв.
(8 лв. на час)
Почасови занимания по френски език
за деца 1-4 клас /1 час = 60 мин./
15 лв.26 лв.
(13 лв. на час)
100 лв.
(10 лв. на час)
Предмет3 астр. часа блок
(1 ден седмично)
12 астр. часа /1 месец/24 астр. часа /2 месеца/
Рисуване27 лв.
(9 лв. на час)
96 лв.
(8 лв. на час)
168 лв.
(7 лв. на час)