Програми и цени

Нашите курсисти имат възможност да посещават учебните занятия индивидуално или в група.

Групите са до пет деца.

Това позволява на преподавателя да подходи индивидуално към всеки ученик.

Създава атмосфера на уют и спокойствие.

Залите са светли и приятни.

Учебният час за учениците от 1-ви до 4-ти клас е 40 мин., а за по-големите- е астрономичен от 60 мин. Всеки курсист има възможност да заплати предварително повече часове като така ползва отстъпка в цената.

Предварително заплатени часове, на които ученикът не е присъствал не се възстановяват като сума. Те могат да се вземат в удобно за преподавателя време.

В школата ни се взимат следните противоепидемични мерки:

  • Помещенията се проветляват и дезинфекцират след всяко проведено занимание.
  • Нашите преподаватели носят шлемове по време на урок.
  • Родители не е допускат в залите. Те могат да изчакат децата си в фоайето на сградата, задължително носейки маски.
  • Школата ни е готова за преминаване към дистанционна форма на преподаване в случай на въвеждане на нови крайни ограничителни мерки.

Деца с кашлица, хрема или температура не се допускат !

Предмет1 учебен час
за индиви-
дуален урок
по 60 мин.
При предварително заплащане на 10 учебни часа за един предмет/ за индивидуален урок по 60 мин.При предварително заплащане на 10 учебни часа за два предмета/ за индивидуален урок по 60 мин.1 учебен час
в група при посещение на
1 предмет по 60 мин.
При предварително заплащане на 10 учебни часа за един или два предмета/ в група по 60 мин.
Български език и литература25 лв.20 лв./ч15 лв./ч18 лв./ч15 лв.
Математика25 лв./ч20 лв./ч15 лв./ч18 лв./ч15 лв./ч
Химия25 лв./ч20 лв./ч15 лв./ч18 лв./ч15 лв./ч
Физика25 лв./ч20 лв./ч15 лв./ч18 лв./ч15 лв./ч
Английски език25 лв./ч20 лв./ч15 лв./ч18 лв./ч15 лв./ч
Френски език25 лв./ч20 лв./ч15 лв./ч18 лв./ч15 лв./ч
Руски език25 лв./ч20 лв./ч15 лв./ч18 лв./ч15 лв./ч

Предмет4 часа по 60 мин. блок
веднъж седмично в група
3 часа по 60 мин. блок веднъж седмично в група 2 часа по 60 мин. блок
веднъж седмично в група

Индивидуален урок при предварително заплащане на 12 часа по 60 мин.
Индивидуален урок блок 3 часа
1 ден седмично по 60 мин.
Рисуване
40 лв.
/10 лв./час/

30 лв.
/10 лв./ч/
20 лв.
/10 лв./ч/
180 лв.
/15 лв./час/
60 лв.
/20 лв./ч/