Английски език

Заниманията по английски език обхващат малки групи за деца между пет и седем годишна възраст, деца 1-4 клас, прогимназиален и гимназиален етап.

За най-малките сме предвидили по-къси като времетраене часове, съчетани с много игри, разнообразни теми свързани с околния свят, ежедневието, комуникацията между хората и изкуството, в които те ще контактуват изцяло на чуждия език.

За по-големите ученици, часовете са астрономически и заниманията ще бъдат както в помощ на учебния материал, така и за усвояване на нови знания.

Школата предлага иновативен разговорен курс по английски език за средно напреднали и напреднали под наслов YOUTH TEENAGE CLUB.

В реално време младите хора ще могат да контактуват със свои връстници в Лондон и да обсъждат проблемите, които ги вълнуват, като по този начин ще пречупват езиковата си бариера и лесно и забавно ще усвояват чуждия език.

Повече за този метод- виж презентацията:

YOUTH TEENAGE CLUB