Английски език

Заниманията по английски език обхващат малки групи за ученици от 1-ви до 4-ти клас, прогимназиален и гимназиален етап.

За най-малките сме предвидили по-къси като времетраене часове, съчетани с много игри, разнообразни теми свързани с околния свят, ежедневието, комуникацията между хората и изкуството, в които те ще контактуват изцяло на чуждия език.

За по-големите ученици, часовете са астрономически и заниманията ще бъдат както в помощ на учебния материал, така и за усвояване на нови знания.