Иврит

Заниманията по иврит са насочени както към учениците, които го изучават в училище и имат нужда от допълнителна помощ, така и към онези, които имат интерес към древните и екзотични езици.

Заниманията са подходящи както за деца, така и за възрастни.